KVKK

KVKK 2021-03-15T16:30:45+03:00

İlk Yayın Tarihi : 13.02.2021

SONUÇ ECZA DEPOSU ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak aşağıdaki bağlantıda yer alan  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu indirip doldurduktan sonra

  • İkitelli OSB Mah. Heskoop H Blok Sok. Heskoop H Blok No: 24 İstanbuladresine bizzat/elden teslim edebilir,
  • İkitelli OSB Mah. Heskoop H Blok Sok. Heskoop H Blok No: 24İstanbul adresine noter kanalıyla gönderebilir,
  • sonucecza@hs02.kep.tr güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir

KVKK kapsamındaki haklarınız hakkında detaylı bilgi almak için internet sitemizde bulunan aydınlatma metinlerini inceleyebilirsiniz.