İyi Eczacılık Uygulamaları Hakkında

Ana Sayfa/Haberler/İyi Eczacılık Uygulamaları Hakkında

İyi Eczacılık Uygulamaları Hakkında

T.C.Sağlık Bakanlığının hazırladığı kılavuza göre, iyi bir hizmet için eczacının tüm hastalarına eşit davranması, hizmeti bilfiil sunması, meslektaşlarını rakip görmemesi ve haksız rekabete neden olacak davranışlarda bulunmaması gerekiyor.

Hastaya ilacı verilirken eğitim durumu göz önünde bulundurulacak, eczacı hastasına karşı iyi bir dinleyici olacak, teknik ve tıbbi terimler kullanmaktan kaçınacak, basit, açık, kolay ve anlaşılabilir bilgi verecek.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, eczaneler, eczacılar ve diğer personeli kapsayan ‘İyi Eczacılık Uygulamaları Kılavuzu’ hazırladı.

Kılavuz, eczanelerde verilen hizmetlerin kalitesinin artırılmasını, hastaların tedaviye uyum göstermesini, yanlış ilaç ve doz seçimi sonucu yaşanan sıkıntıların, akılcı olmayan ilaç kullanımının önüne geçilmesini, doğru ve uygun dozda ilaç kullanımı konusunda hekimlerle işbirliği içinde bulunulmasını ve iyi eczacılık uygulamalarının geliştirilmesini amaçlıyor.

Kılavuza göre iyi eczacılık uygulamaları eczacının öncelikle hasta sağlığını gözetmesini, akılcı ilaç kullanımı konusunda toplumsal farkındalığın oluşturulmasını, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasını, ilaç ve diğer sağlık ürünlerinin hasta mağduriyetine yol açmayacak şekilde temin edilmesini, hastaya sunulan ilaçların kullanımının izlenmesini, hastanın ilaçlardan en iyi şekilde faydalanması için bilgi ve danışmanlık hizmetinin verilmesini gerektiriyor.

İyi eczacılık uygulamaları, eczacının görevini yürütürken yaşama ve insana karşı saygıyı ön planda tutması, hastanın özel yaşam ve mahremiyetini koruması, sağlıklı olma hali ve yaşam kalitesinin artırılması, toplum sağlığının korunması, hijyen, hastalıkların önlenmesi konularında toplumu bilinçlendirmesi, ilgili kurumlarla ve diğer sağlık profesyonelleriyle işbirliği yapmasıyla mümkün
olabilecek.

Eczacı, gözlemlediği ya da hastalar veya diğer sağlık profesyonelleri tarafından iletilen yan etkileri, ilaçların doktorun önerisi dışında kullanımını veya suistimalini, gebelik ve emzirme döneminde ilaç kullanımını, doz aşımını, kullanım hatalarını, sahte ürün şüphelerini doğrudan ya da il sağlık müdürlükleri aracılığıyla Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna bildirecek.

Eczacı ayrıca, toplumu hastalık riskleri konusunda bilgilendirme, risklerden korunma yollarını açıklama, riskli bireyleri belirleyip erken tanı ve tedavi için doktora yönlendirme gibi önemli roller üstlenerek koruyucu sağlık hizmetine katkıda bulunacak, tüm hastalara eşit davranacak, hizmeti hastaya bilfiil sunacak, mesleğin şeref ve haysiyetine aykırı olarak, açık veya gizli herhangi bir şekilde hileli veya muvazaalı anlaşmalar yapamayacak, meslektaşlarını rakip olarak görmeyecek ve haksız rekabete neden olacak davranışlarda bulunamayacak.
Eczanelerin özelliği

Eczacının diğer sağlık mesleği mensupları ve özellikle doktorlarla ilişkileri, karşılıklı güven içerisinde yürüyecek, eczacı, doktor ya da herhangi bir şahsı aracı olarak kullanmayacak, hastanın dilediği eczaneyi serbestçe seçmesine engel olmayacak.

Hastaya ilacı verilirken eğitim durumu, yaşı ve konulan teşhis dikkate alınacak, eczacı reçetedeki eksik, yanlış, anlaşılamayan hususlar için doktorla temasa geçecek, hastalarına karşı iyi bir dinleyici olacak, hastayla görüşme sırasında teknik ve tıbbi terimler kullanmaktan kaçınacak, verdiği bilginin basit, açık, kolay ve anlaşılabilir olmasına dikkat edecek, bu bilgilerin tedaviaçısından önemini vurgulayacak, vitrinlere reklam asılamayacak, promosyon amaçlı ilaç satışı yapılamayacak.

2018-01-24T16:41:05+03:00 Ocak 24th, 2018|Haberler|